(1) asmens duomenų įrašymas     (2) atsakymai apie sveikatą     (3) atvykimo laiko pasirinkimas