Pirmos pgalbos kursų programos ir mokymų periodiškumas

 

 

 


PP (014) Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai.  (8 akad. val.)

Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP (015) AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojams (8 akad. val.)
Galioja:  neterminuotai

PP (002) Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai. (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP (007) Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas. (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP (017) Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus. (8 akad. val.) 
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP (008) Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas. (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP (009) Grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP (013) Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP (006) Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

 
 

 

Turite klausimų? Klauskite >>