Apribojimai vairuoti transporto priemones dėl medicininių priežaščių

TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ KODAI:

Kodas I Apribojimas
01–05 Dėl medicininių priežasčių (kandidatui į vairuotojus ir vairuotojui – išvadą pateikia ASP įstaiga)
01.01 Akiniai
01.02 Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai)
01.03 Apsauginiai akiniai
01.04 Tamsintas (matinis) lęšis
01.05 Akių danga
01.06 Akiniai arba kontaktiniai lęšiai
02.01 Klausos (ir susikalbėjimo) pagalbinė priemonė vienai ausiai
02.02 Klausos (ir susikalbėjimo) pagalbinė priemonė abiem ausims
03.01 Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas
03.02 Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas
05. Ribotas naudojimas (būtina nurodyti papildomą kodą; vairavimas su apribojimais dėl medicininių priežasčių):
05.01 Leidžiama vairuoti tik dienos metu
05.02 Leidžiama vairuoti tik ….. km spinduliu aplink vairuotojo gyvenamąją vietą arba tik ………………… mieste (regione)
05.03 Draudžiama vežti keleivius
05.04 Draudžiama važiuoti didesniu nei …..km/h greičiu
05.05 Leidžiama vairuoti tik lydint vairuotojo pažymėjimą turinčiam asmeniui
05.06 Draudžiama važiuoti su priekaba
05.07 Draudžiama važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais
05.08 Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio
10–51 Transporto priemonės pritaikymas – išvadą pateikia protezinių ortopedijos gaminių ir techninių priemonių pritaikymo įstaigos (institucijos)

Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu asmuo, įgaliotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu (komisijos pirmininkas).

Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. 083-1/a ir patvirtinama komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais bei asmeniniais spaudais, įstaigos antspaudu. F Nr.083-1/a atiduodama pacientui.

Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a).

Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale (ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a) ir patvirtinami sekretoriaus vardiniu spaudu ir parašu.

Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta apraše „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. 083-1/a.

Pažyma F Nr. 083-1/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

Apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės vairuoti negali, per 5 darbo dienas reikia raštu informuoti policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą.

Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba Konsultacijų poliklinikos GKK.

Pacientas, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį SPĮ vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.