Kiek galioja vairuotojo medicininė pažyma pagal amžių

 

Vairuotojo pažymėjimas nustoja galioti, jeigu nebegalioja jūsų sveikatos medicininė pažyma. Norint gauti arba pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, „Regitroje“ reikia pateikti galiojančią sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Išduota medicininė sveikatos pažyma AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijų (I gr.) vairuotojo pažymėjimui galioja:

  • iki 65 metų amžiaus galioja 10 metų
  • nuo 66 iki 79 metų galioja 5 metus
  • nuo 80 metų galioja 2 metus
 

Vairuotojams profesionalams C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, T kat. (II gr.):

  • iki 80 metų amžiaus galioja 2 metus
  • nuo 80 metų galioja 1 metus

Į II grupę įeina vairuotojai dirbantys pagal darbo sutartis (krovininių automobilių, taksi, greitosios pagalbos vairuotojai, spec. tarnybų vairuotojai ir pan.) įskaitant ir B kategoriją.

 

TR1, TR2, SM, SZ kat. vairuotojų sveikatos medicininė pažyma galioja:

  • iki 59 metų amžiaus galioja 5 metus
  • nuo 60 iki 70 metų amžiaus galioja 2 metus
  • nuo 70 metų amžiaus galioja 1 metus

Išduota sveikatos pažyma galioja iki pažymoje nurodytos datos. Baigaintis galiojimui reikia tikrintis sveikatą ir gauti naują pažymą.

Kartais gydytojas gali įrašyti kitokį sveikatos pažymos galiojimo terminą, atsižvelgiant į vairuotojo sveikatos būklę.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. nepasitikrinusių sveikatos nustatytu periodiškumu vairuotojų turimi vairuotojo pažymėjimai taps negaliojančiais.
Kai vairuotojas pasitrikrins sveikatą ir gaus naują medicininę pažymą, vairuotojo pažymėjimas automatiškai vėl taps galiojančiu.

Kiek galioja vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

Tikrinamieji: kandidatai ir vairuotojai
Tikrinimų periodiškumas
1. 1 grupės: 
1.1. asmenys iki 65 metų1 kartą per 10 metų**
1.2. asmenys nuo 66 iki 79 metų1 kartą per 5 metus**
1.3. asmenys nuo 80 metų1 kartą per 2 metus**
2. 2 grupės vairuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiami kenksmingų veiksnių)
1 kartą per 2 metus
2.1. automobilių ir vikšrinių kranų kranininkai
2.2. dirbantieji kitomis kenksmingomis sveikatai sąlygomis (triukšmas, vibracija, oro ir darbo aplinkos temperatūra, kiti veiksniai)

3. Vairuotojai, dirbantys didelės grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei sąlygomis:

3.1. automobilių, skirtų keleiviams vežti – autobusų, mikroautobusų, autofurgonų su krovininių automobilių važiuokle ir turinčių daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas (be vairuotojo) vairuotojai;

3.2. automobilių, skirtų kroviniams vežti, šių transporto priemonių su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, jų kategorijoms priskiriamų vilkikų vairuotojai;

3.3. B kategorijos transporto priemonių ir naudojantys vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.) vairuotojai;

3.4. motorinių transporto priemonių (troleibusų – T) vairuotojai.

4. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

1 kartą per 2 metus
5. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, nenumatyti 4 punkte: 
5.1. asmenys iki 59 metų amžiaus1 kartą per 5 metus
5.2. asmenys nuo 60 iki 70 metų amžiaus1 kartą per 2 metus
5.3. asmenys nuo 70 metų amžiaus1 kartą per 1 metus

** gydytojo sprendimu gali būti nustatytas ankstesnis sekančio sveikatos patikrinimo laikas.

Sužinokite, kada jums reikės iš naujo pasitikrinti sveikatą: