Čia yra pateikiami preliminarūs darbuotojų profesiniai rizikos veiksniai. Jie gali skirtis pagal konkrečias darbo sąlygas.

Kenksmingi rizikos veiksniai ir pareigybės

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ APLINKOJE, KURIEMS PRIVALOMOS IŠANKSTINĖS IR PERIODINĖS MEDICININĖS APŽIŪROS, SĄRAŠAS

Sąrašas sudarytas vadovaujantis pavojingų darbų sąrašu, potencialiai pavojingų įrenginių sąrašu, Lietuvos Respublikoje Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 544 (nauja redakcija nutarimu Nr. 1145) „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“.

 
Direktorius
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.Administratorius (sekretorius)
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Advokatas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Architektas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Autošaltkalvis
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Akustinis triukšmas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Mechaninis metalo apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 2. p.
Krovinių kėlimas keltuvais
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 3.p.
Naftos produktai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.46. p.
Dulkės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27. p.
Vibracija
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.2.p.
Baldų surinkėjas-montuotojas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Augalinės kilmės dulkės (medienos)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27.3. p.
Vibracija
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.2.p.
Akustinis triukšmas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.3. p.
Baldžius
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygoms
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Augalinės kilmės dulkės (medienos)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27.3. p.
Vibracija
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.2.p.
Akustinis triukšmas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.3. p.
Mechaninis medienos apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 2. p.
Cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Barmenas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Žmonių maitinimas viešose vietose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Naktinis darbas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 5.1. p.
Bibliotekininkas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Blakstienų priauginimo meistras
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Darželio auklėtojos padėjėjas
Krovinių tvarkymas rankomis (inventoriaus, puodų ir t.t. kėlimas, nešimas, laikymas)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktams realizuoti naudojamų įrenginių, inventoriaus priežiūra ir plovimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Sintetinės (dezinfekcinės) valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Darbas pavojingų darbų atlikimo vietose (nuo 1,3 m)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 25. p.
Darželio auklėtojas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Balso stygų nuolatinis įtempimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis (inventoriaus ir pan. kėlimas, nešimas, laikymas)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Dėvėtų drabužių pardavėjas
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Elektrikas
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbai elektros įrenginiuose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Finansininkas (buhalteris)
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Gydytojas odontologas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Farmakologinės priemonės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.29. p.
Antibiotikai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.2.p.
Gyvulių fermos darbuotojas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygoms
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Darbas su gyvuliais
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Augalinės ir gyvulinės kilmės dulkės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27.3. p.
Pavojingos biologinės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Grimuotojas (makiažo studija)
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Grožio specialistas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Konditeris
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų gamyba
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Šiluminė aplinka
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Maisto produktams gaminti naudojamų įrenginių, inventoriaus priežiūra ir plovimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Kosmetologas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Kraštovaizdžio architektas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Logopedas, dirbantis bendrojo ugdymo įstaigoje
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Balso stygų nuolatinis įtempimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis (inventoriaus ir pan. kėlimas, nešimas, laikymas)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Maisto į namus išvežiotojas
Krovinio kėlimas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų transportavimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Transporto priemonės vairavimas darbo reikalais
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Manikiūristas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p.
Masažuotojas
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Montuotojas (darbas aukštyje montuojant įrenginius)
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbai atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 25. p.
Naktinis sargas
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Naktinis darbas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 5.1. p.
Padidėjusi regėjimo įtampa
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.1.1. p
Mokyklos mokytojas
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Balso stygų nuolatinis įtempimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.1. p.
Odontologo padėjėjas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Kitos pavojingos cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Farmakologinės priemonės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.29. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Optikos darbuotojas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Farmakologinės priemonės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.29. p.
Restorano vadovas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Žmonių maitinimas viešose vietose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Pardavėjas (maisto)
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų realizavimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Pardavėjas (rūbų)
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Plovėjas-automobilių plovyklos darbuotojas
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Projektų vadovas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas darbo reikalais
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Statybininkas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygoms
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Augalinės kilmės dulkės (medienos)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27.3. p.
Vibracija
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.2.p.
Akustinis triukšmas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.3. p.
Dulkės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27. p.
Cheminės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.69 p.
Darbai atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 1 lent., 25. p.
Silikatinės medžiagos
Sargas, budėtojas
Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7.3. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Sandėlininkas (sandėlio darbuotojas)
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Dulkės
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.27. p.
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Socialinis darbuotojas
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbas socialinės globos įstaigose
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Sveikatos specialistas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Sveikatos priežiūros veikla ir darbai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Technologas (gamybinė įmonė)
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Vadybininkas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Vairuotojas-mechanikas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Naftos produktai
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 1.46. p.
Transporto priemonės vairavimas
LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.
Valytojas
Sintetinės (dezinfekcinės) valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Viešbučio administratorius
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Darbo poza
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Viešbučio kambarinė
Sintetinės (dezinfekcinės) valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Vyriausiasis slaugytojas
Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Pavojingos biologinės medžiagos
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1.p.
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Virėjas
Krovinių tvarkymas rankomis
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.1. p.
Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
Maisto produktų gamyba
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Šiluminė aplinka
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 3.7. p.
Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų ir pečių juostos raumenims
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.2. p
Maisto produktams gaminti naudojamų įrenginių, inventoriaus priežiūra ir plovimas
LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
Sintetinės valymo priemonės
LR SAM įsak. Nr. 301 13 pr., 2 lent., 1.58. p.
Ekonomas
Administracijos darbuotojų kenksmingi rizikos veiksniai:
13 pr., 2 lentelė, 4.3.2. p. – Darbas su videoterminalais;
13 pr., 2 lentelė, 4.2.2. p. – Stereotipiniai darbo judesiai.
Siuvėjas
Pagrindiniai siuvėjų kenksmingi rizikos veiksniai yra šie:
13 pr. 2 lentelė 4.2.3 p. – darbo poza
13 pr. 2 lentelė 4.2.2 p. – stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai
13 pr. 2 lentelė 4.3.1.1 p. – padidėjusi regėjimo įtampa, stebimo objekto dydis
13 pr. 2 lentelė 3.2 p. – vibracija
13 pr. 2 lentelė 3.3 p. – akustinis triukšmas
13 pr. 2 lentelė 3.7 p. – šiluminė aplinka
13 pr. 2 lentelė 1.27.3 p. – augalinės ir gyvulinės kilmės dulkės (medvilnės, linų, kanapių, vilnos, džiuto, grūdų, tabako, medienos, durpių, popieriaus)
 
 
Pastaba (-os):
 • darbuotojų sveikatos tikrinimų grafikas sudaromas vadovaujantis gydytojo išvadomis (surašytomis į asmens medicininę knygelę F048/a arba medicininę pažymą F047/a). Gydytojui nenurodžius kitos sveikatos tikrinimo datos, darbuotojo sveikata (esant lentelėje nurodytiems veiksniams), tikrinama 1 kartą per 2 metus;
 • pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą Nr. 544 (nutarimą Nr. 1145 nauja redakcija) „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ darbuotojo sveikata tikrinama sveikata tikrinama 1 kartą per metus.

Atsakymų: 57

 1. Sveiki, kokie rizikos faktoriai dirbant pagal individualią veiklos pažymą su maistu konkrečiai kepta duona bei spiralinėmis bulvytėmis. Ačiū

 2. Labas vakaras
  Kpkie rizikos faktoriai dirbant gėlių parduotuvėje Floristu, gėlių pardavėju
  Ačiū

 3. Sveiki, kokie rizikos faktoriai dirbant šeimos klinikoje medicinos projektų vadove ar administratore? Dėkoju.

 4. Sveiki, kokie rizikos veiksniai chemikui dirbant su chemikalais laboratorijoje?

 5. Sveiki, gal galit parašyti kokie butū santechnikų rizikos faktoriai? ir pagalbinių darbuotojų?

 6. Sveiki,

  gal galėtumėte atsakyti kokie rizikos faktoriai yra psichologui?

  AČIŪ

 7. laba diena,
  kokie kenksmingi faktoriai būtų sunkvežimio vairuotojo ir vairuotojo ekspeditoriaus(tik Lietuvoje).

 8. Laba diena,

  Kokie rizikos faktoriai traktorininkams dirbantiems žemės ūkio darbus ir kaip dažnai privaloma tikrintis sveikatą?
  Ačiū

 9. Sveiki, gal pasidalintumete pilna rizikos faktorių ir pareigybių pilna kodų lentele?

 10. Laba diena,
  Kokie kenksmingi faktoriai:
  Parduotuvės (ne maisto prekių) direktoriui;
  Paradavėjui – mechanikui (taiso dviračius).

  Ačiū

 11. Sveiki, kokie rizikos faktoriai

  1)Kokybės kontrolės darbuotojas?

  Ačiū.

 12. Laba diena, kokie rizikos faktoriai dirbančiam suvirintojo darbą? ačiū

 13. Sveiki, gal galite atsakyti kokie faktoriai rašomi virtuvės pagalbiniam darbuotojui?..
  Dėkui.

 14. Kokie rizikos faktoriai dirbant taromate? Ir kodėl šis darbas priskiriamas salės darbuotojams ir kasininkams? Ir kokios priemonės turėtų būti išduodamos darbdavio, apsisaugoti?

 15. Laba diena, kokie rizikos faktoriai dirbančiam suvirintojo darbą?

  1. Sveiki,

   Kokie rizikos faktoriai traktorininkams dirbantiems žemės ūkio darbus ir kiek dažnai privaloma tikrintis sveikatą?
   Ačiū

 16. Laba diena,kokie rizikos faktoriai būdingi CNC staklių operatoriam? Būsiu dėkingas už atsakymą

 17. Laba diena, noriu paklausti, kokie kenksmingi faktoriai mokytojui? Niekur neradau

 18. Sveiki, kokie yra kenksmingi faktoriai sandėlininkui dirbančiam logistikos sandėlyje ir krautuvo vairuotojui? ačiū.
  Ernesta

 19. Sveiki, kokie rizikos faktoriai burnos higienistei? Ka surasyti i med knygele?

 20. Laba diena,
  kokie rizikos faktoriai, lopšelio-darželio įstaigos vadovams, ir meninio ugdymo pedagogams

 21. Laba diena, gal galite parašyti rizikos veiksnius sporto treneriui (grupinės treniruotės). Ačiū.

 22. Sveiki,

  Kokie rizikos faktoriai pjūklininkui ir miško operatoriui?
  ačiū už atsakymą 🙂

 23. Kokie rizikos faktoriai traktorininkams dirbantiems žemės ūkio darbus ir kiek dažnai privaloma tikrintis sveikatą?
  Ačiū

 24. Laba diena, kokie rizikos veiksniai (be to, kad dirba su videoterminalais) telefonu gyventojus konsultuojantiems darbuotojams.

 25. Sveiki, kkokie yra kenksmingi faktoriai sandėlininkui dirbančiam logistikos sandėlyje? ačiū

 26. Sveiki, koki darbo faktoriai yra permanento meistrei? Ar čia tinka grožio specialistui skirti faktoriai? Ačiū už atsakymą ?

   1. Restorano vadovas
    Darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.)
    LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.3.2. p.
    Darbo poza (periodiškai būnant nepatogioje, priverstinėje padėtyje)
    LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 4.2.3. p.
    Žmonių maitinimas viešose vietose
    LR SAM įsak. Nr.301 13 pr., 2 lent., 2.5.1. p.
    Transporto priemonės vairavimas
    LR SAM įsak. Nr.301 7 pr., 1 lent., 3.3. p.

 27. Sveiki,

  koikie rizikos faktoriai būdingi kirpėjoms? Ką reikia surašyti į medicininę knygelę?

 28. Sveiki, o kokie rizikos faktoriai sandelio darbuotojui? Kuris ne tik krauna prekes, bet taip pat dirba su kompiuteriu. Aciu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *